Často kladené dotazy

Větrné elektrárny jsou čistý zdroj energie. Pomáhají
snížit český příspěvek ke globálním změnám klimatu i závislost na cizích
zdrojích.

Česká republika způsobuje s asi 12 tunami na obyvatele
jedny z nejvyšších exhalací oxidu uhličitého mezi všemi státy Evropské unie.
Emise tohoto skleníkového plynu jsou hlavní příčinou globálních změn podnebí.
Vědci se shodují, že budou mít za následek stále častější extrémní výkyvy
počasí – vlny horka a sucha, nebo naopak přívalové deště a povodně či vichřice.

Otázky a odpovědi:
Jsou větrné elektrárny hlučné?

Důvodem častých obav z hluku větrných elektráren jsou u nás patrně špatné zkušenosti s prvními, nepovedenými prototypy turbín z počátku devadesátých let. Díky technologickému vývoji jsou však současné elektrárny projektovány tak, aby splnily hlukovou normu v ČR – jednu z nejpřísnějších norem v EU. Výstavba větrných elektráren od skupiny meridian probíhá v dostatečné vzdálenosti od sídelních jednotek. Hodnoty normy jsou tedy s dostatečnou rezervou dodrženy. Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí, že les ve vzdálenosti 200 metrů vydává při rychlostech větru 6–7 m/s přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti.             

Mají větrné elektrárny dopad na krajinný ráz?

Větrné elektrárny nesporně tvoří nové dominanty v krajině, nicméně většina větrných parků je navrhnuta tak, aby byl vliv na krajinu co nejmenší. Výstavba probíhá v oblastech, kde je dostatečně větrno, tedy většinou na kopcích nebo rozlehlých rovinách. To, že jsou vidět, ještě ale neznamená, že pohled do krajiny hyzdí. Větrná elektrárna je často hodnocena jako moderní prvek, který krajinu oživuje a znázorňuje symbol nevyčerpatelné a dynamické energie větru. Větrné elektrárny jsou po skončení životnosti demontovány a odstraněny provozovatelem. Dotčené pozemky jsou uvedeny do původního stavu.