Zajímavé odkazy

Větrné elektrárny jsou čistý zdroj energie. Pomáhají snížit český příspěvek ke globálním změnám klimatu i závislost na cizích zdrojích.

Česká republika způsobuje s asi 12 tunami na obyvatele jedny z nejvyšších exhalací oxidu uhličitého mezi všemi státy Evropské unie. Emise tohoto skleníkového plynu jsou hlavní příčinou globálních změn podnebí. Vědci se jednoznačně shodují, že budou mít za následek stále častější extrémní výkyvy počasí – vlny horka a sucha, nebo naopak přívalové deště a povodně či vichřice, a to celosvětově, Českou republiku nevyjímaje.

Větrné elektrárny nabízí jednu z cest, jak se pokusit předejít zničujícím ztrátám celých ekosystémů vlivem nastupující globální klimatické změny. Na rozdíl od klasické energetiky nepřenáší také zátěž dnešního plýtvání v podobě vytěžených zdrojů neobnovitelných surovin a dědictví úložišť vysoce radioaktivních odpadů na budoucí generace.

Následující odkazy umožňují bližší seznámení s obnovitelnou energetikou v širších souvislostech:

Česká televize - pořad 168 hodin, 17.9.2023

Praxí vyvrácené mýty zůstávají strašákem v myslích mnoha lidí – reportáž o referendu o větrných elektrárnách v Josefově na Sokolovsku

Recyklace vyřazených lopatek

Vestas přichází s cirkulárním řešením recyklace vyřazených lopatek s opětovným využitím materiálu na výrobu nových

Česká televize - Události 8.5.2022

Snížení závislosti na ruském plynu a ropě prostřednictvím rozvoje obnovitelných zdrojů energie

Praktické informace o větrných elektrárnách v ČR a ve světě a novinky z oblasti větrné energetiky

Jak funguje větrná elektrárna
Recyklovatelnost lopatek

Česká televize - pořad Bilance

Konec uhlí - čím budeme svítit