Spektrum činností skupiny meridian

Portfolio našich aktivit obsahuje veškeré činnosti související s výstavbou a provozem větrných a fotovoltaických elektráren:

 • Výběr vhodné lokality
 • Zajištění vybrané lokality
 • Koncepce zařízení
 • Postup podávání žádostí a získání povolení
 • Plánování a zabezpečení připojení k síti
 • Posouzení dopadů na životní prostředí, stejně jako určení náhrad a náhradních opatření
 • Tvorba procesu financování
 • Koncepce a implementace financování
 • Vlastní prostředky na předběžné financování
 • Zajištění dlouhodobého bankovního financování
 • Zajištění generálního dodavatele
 • Řízení stavebních činností
 • Koordinace zemních a silničních prací, stavby fundamentu
 • Provádění náhrad a náhradních opatření/kolaudace
 • Přímé zhodnocení
 • Optimalizace výnosů z vyrobené elektřiny
 • Koordinace, řízení smluvních a cenových jednání s renomovanými obchodníky
 • Zahrnutí současných právních podmínek
 • Provoz a správa projektových společností
 • Zajištění platebních transakcí
 • Finanční účetnictví
 • Tvorba rozvahy a roční účetní závěrky
 • Controlling
 • Dálkový monitoring a údržba zařízení ve vlastní správě
 •  Sledování zařízení a komponentů sítě v provozu 24/7
 • Používání internetových monitorovacích systémů v reálném čase pro okamžitou reakci v případě výpadků či poruch
 • Řízení a koordinace výrobců zařízení a komponentů, jakož i dalších externích poskytovatelů služeb